Công trình cửa gỗ Gravo GR207 và Flatta FL101 nhà Anh Tuấn Vimhomes Reverside

Thông tin dự án

Khách hàng: Anh Tuấn

Địa chỉ: HD05-01 Hướng Dương 5, Vimhomes Reverside 2, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP.Hà Nội.

Loại cửa sử dụng: Cửa gỗ chịu nước Gravo GR207 và Flatta FL101

Chi phí: Liên hệ

Lắp đặt cửa gỗ chịu nước Gravo GR207 và Flatta FL101 màu 4.4 tại nhà hàng Chân Mây số HD05-01 Hướng Dương 5, Vimhomes Reverside 2, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP.Hà Nội.

Nhà hàng Chân Mây số HD05-01 Hướng Dương 5, Vimhomes Reverside 2, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP.Hà Nội.

Hình ảnh nhà hàng Chân Mây tại KĐT Vinhome Reverside
Hình ảnh công trình cửa gỗ chịu nước FL101

 

Hình ảnh công trình cửa gỗ chịu nước GR207